Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku

Kubusiowi Przyjaciele Natury     Strona główna przedszkola

Nasze działania

* Obchody pierwszego Dnia Wiosny
* Obchody Zielonego Dnia
* Obchody Dnia Marchewki
* Obchody Dnia Wody
* Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody
* Segregacja śmieci w przedszkolu
* Konkurs plastyczny na rzeźbę Siatki - Wariatki
* Patrol ekologiczny
* Konkurs plastyczny na portret Wielkolasa - potężnego strażnika lasów
* Wycieczka do parku narodowego, parku krajobrazowego lub do lasu
* Konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze i najbardziej kolorowe kanapki
* Zajęcia plastyczne - "Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury"
* Kącik ekologiczny
* Miniogródek ekologiczny
* Konkurs plastyczny na najstraszniejszego potwora śmieciowego
* Tworzenie postaci z kasztanów i żołędzi
* Zbudowanie karmników dla ptaków
* Dyżur Przyjaciół Natury
* Dzień Leśnych Przyjaciół
* Pomocnicy Wielkolasa i bajkowe drzewo
* Sprzątanie Świata

Pomocnicy Wielkolasa i bajkowe drzewo.

Tego dnia do przedszkola dzieci przyniosły różny materiał przyrodniczy, z którego miały powstać bajkowe drzewa. Nauczycielka wyeksponowała dary drzew i krzewów. Z pomocą nauczycielki dzieci nazywały zgromadzone części roślin, a przy pomocy ilustracji wywieszonych na gazetce poznawały wygląd nie znanych im drzew i krzewów. Dzieci za pomocą ilustracji nauczyły się rozróżniać 3 pospolite gatunki drzew- sosnę, klon, dąb na podstawie wyglądu liści i owoców. Przypomniałam dzieciom, jak ważna jest obecność drzew na Ziemi. Przypomniałam, że drzewa produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza, dają schronienie i pokarm zwierzętom, dostarczają ludziom papier i drewno. Podkreśliłam, ze drzewo żyje, tak jak my i nie wolno go niszczyć. Następnie przygotowaliśmy arkusze szarego papieru, pędzle do kleju i klej. Dzieci podzieliły się na dowolne zespoły i przystąpiły do tworzenia bajkowych drzew z materiału przyrodniczego. Efektem pracy były trzy duże bajkowe drzewa i dwa mniejsze. Te mniejsze tworzyły formę przestrzenną. Po uprzątnięciu sali i wyeksponowaniu bajkowych drzew w kąciku dla rodziców, przypomniałam dzieciom postać Wielkolasa i zadania, jakie na niego czekają. Muszę dodać, że prace twórcze tego rodzaju, tzn. z wykorzystaniem materiału przyrodniczego sprawiają dzieciom wiele radości i satysfakcji. Gdy oglądają własne dzieła i komentują ich efekt uczą się obiektywnego oceniania własnej twórczości, co nie jest łatwe (trzeba przyznać, że nawet nam dorosłym nieraz brak obiektywizmu na pewne sprawy).

Wystawka w kąciku dla rodziców budziła powszechne zainteresowanie, bowiem zapach igliwia, mchu i żywicy, w każdym oglądającym budził tęsknotę za lasem.(komentarze rodziców).

Copyright 2010 Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku"    ul. Jeziorna 16   -   62-035 Kórnik   -   tel. 61 8170168